Poprawiono błędy:

  • powrót do pytań po dodaniu punktu na wersji mobilnej
  • odświeżanie w trakcie wypełniania kwestionariusza i wyczyszczenie odpowiedzi
  • dodanie podglądu mapy podczas edycji punktu, który miał wyłączony podgląd przy dodawaniu do mapy
  • wyświetlanie kwestionariusza z pierwszą stroną bez mapy, gdy poprzednio skończono na stronie z mapą